Beleid

Binnen onze vereniging gelden een aantal normen en waarden en rechten en plichten van onze leden.
In het huishoudelijk reglement zijn de belangrijkste zaken op een rij gezet: Huishoudelijk reglement


Daarnaast heeft Oxalis een aantal beleidsplannen opgesteld betreffende vrijwilligers, communicatie en arbitrage.

Beleidsplan vrijwilligers
Communicatieplan
• Het beleidsplan arbitrage is te vinden onder competitie > arbitrage