Nieuws

SV Oxalis ziet haar toekomstige accommodatie op Sportpark Wienus in Hegelsom

May 16 2016
Nieuws >>
Beste leden, vrijwilligers, verenigingen, KNKV, pers en overige belangstellenden,
 
SV Oxalis bestaat inmiddels 2 jaar. Na het fusietraject te hebben doorlopen heeft het bestuur naar aanleiding
van het gemeentelijke accommodatiebeleid besloten om SV Oxalis per 1 juli 2014 voorlopig op Sportpark “Ter
Horst” te huisvesten. In deze 2 jaar heeft de vereniging bewezen levensvatbaar te zijn. Het ledenbestand is
groeiende en de herkomst van de leden is evenredig verdeeld over alle kernen. SV Oxalis is een groeiende en
bloeiende vereniging die sport, spel en beweging aanbiedt voor jong en oud.
 
In de afgelopen 2 jaar heeft het bestuur van SV Oxalis diverse gesprekken gevoerd over het accommodatiebeleid
en de toekomstige accommodatie. Het bestuur heeft allereerst een missie, visie en doelstellingen opgesteld voor
de vereniging. Daaruit voortvloeiend is een droomscenario opgesteld. De projectleider accommodatie vanuit het
KNKV heeft een berekening gemaakt van de minimaal benodigde ruimte m.b.t. velden (kunstgras versus
natuurgras) en kleedlokalen op basis van de eisen vanuit het KNKV en het NOC*NSF, rekening houdend met de
missie en visie, de ledengroei en het droomscenario van SV Oxalis. Er zijn gesprekken gevoerd met drie
mogelijke partners: Wittenhorst/Sportzone, voetbalvereniging Hegelsom/Dorpsplatform en voetbalverenigingen
Meterik/America/accommodatiecommissie SAAM over de toekomstige accommodatie en de minimaal
benodigde ruimte. SV Oxalis heeft aan de drie mogelijke partners haar wensen en droomscenario kenbaar
gemaakt. Alle drie de partners stonden hier positief tegenover. Ook met de gemeente is gesproken gedurende
het traject. Tot slot hebben de leden van SV Oxalis middels een interactieve bijeenkomst hun input gegeven over
het droomscenario en de mogelijke drie partners.
 
Op basis van alle gesprekken in de afgelopen 2 jaar als mede de input van de leden, is het bestuur van SV Oxalis
tot een keuze gekomen.
SV Oxalis ziet haar toekomstige accommodatie op Sportpark Wienus in Hegelsom.
Belangrijke criteria hierbij zijn:
1. Centrale ligging / bereikbaarheid
2. Eigen identiteit / cultuur
3. Samenwerking met andere verenigingen (op basis van gelijkwaardigheid)
 
Op Sportpark Wienus kan een multifunctionele accommodatie gerealiseerd worden die door meerdere
verenigingen en/of scholen gebruikt kan worden, concentratie/clustering van voorzieningen is mogelijk met de
beoogde partners. SV Oxalis ziet op Sportpark Wienus groeimogelijkheden, ook in nieuwe korfbalvormen en
uitbreiding van het sportaanbod door samenwerking met de partners.
 
De komende periode gaat gebruikt worden om het accommodatieplan verder vorm te geven met de partners op
Sportpark Wienus. Tevens wordt met de huidige partners besproken hoe we de overgangsfase inrichten.
 
Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met:
 
Marieke van Asten
Voorzitter SV Oxalis
voorzitter@svoxalis.nl / 077-3980997 / 06-29534340
 

Laatst vernieuwd: May 21 2018 om 18:45

Terug