Corona update: start trainingen per 1 maart

SV Oxalis Algemeen Nieuws

Zoals aangekondigd in de persconferentie van 23 februari worden de mogelijkheden voor sporten uitgebreid. Sporten is een belangrijke factor voor de fysieke en mentale gezondheid. SV Oxalis wil daarom de trainingen voor de jeugdteams en senioren (tot 27 jaar) weer gaan opstarten per 1 maart 2021. De trainingsavonden en -tijden worden door de train(st)ers verder gecommuniceerd, met inachtneming van de …

Fontys studenten adviseren SV Oxalis

SV Oxalis Algemeen Nieuws

De afgelopen 2 maanden hebben Daan, Tigo en Lars, drie 1e jaars studenten van de opleiding SPECO sportmarketing aan de Fontys Economische Hogeschool Tilburg, voor SV Oxalis een onderzoek uitgevoerd. Ze hebben hierbij 3 onderwerpen onderzocht: Management & Organisatie, Financieel Management en Ledentevredenheid. Het uiteindelijke resultaat is een verenigingsadvies met aanbevelingen waar het bestuur weer verder mee aan de slag …

Corona Update: nog geen trainen

SV Oxalis Algemeen Nieuws

Binnen sporten is sinds half december niet meer toegestaan, in teamverband sporten heeft ook beperkingen en als bestuur vinden we dat we de oproep om contactmomenten te verminderen, niet moeten negeren. Helaas ligt het trainen sinds half december helemaal stil en heeft het KNKV bekend gemaakt dat er dit seizoen helaas geen zaalcompetitie meer zal plaatsvinden. We begrijpen dat de …

Corona update: Annulering trainingen

SV Oxalis Algemeen Nieuws

Beste leden, ouders van jeugdleden en kader, Maandag 14 december j.l. hebben we van de Minister-President een nieuwe lijst van maatregelen te horen gekregen die de maatschappij hard raakt, maar die gezien de zorgwekkende aantal besmettingen en de druk op de zorg helaas weer nodig zijn. De ernst van de situatie werd nogmaals duidelijk uitgelegd, en de nadruk ligt vooral …

Trainingstijden zaal

SV Oxalis Algemeen Nieuws

Het is gelukt om de planning van de zaaltrainingen in overleg met de gemeente en andere gebruikers van Sporthal De Kruisweide zo te maken dat de jeugdteams binnen mogen gaan trainen. Daar zijn we erg blij mee! Elk team kan 1x per week trainen. De trainingen starten vanaf 9 november. Daarnaast volgen we de Corona richtlijnen en aanvullende maatregelen die …

Jubilarissen en Lid van Verdienste

SV Oxalis Algemeen Nieuws

27 oktober vond de Algemene Ledenvergadering plaats, online via MS Teams. Liesbeth de Koning en Renske Claessens, beide 15 jaar lid, werden gehuldigd als jubilaris.Yvonne Swinkels, aftredend bestuurslid, werd benoemd tot Lid van Verdienste voor haar jarenlange inzet als bestuurslid en penningmeester.