SV Oxalis supporter van het Horster Sportakkoord

SV Oxalis Algemeen Nieuws

Donderdagavond 28 november vond op het Citaverde College in Hegelsom de officiële aftrap plaats van het Horster Sportakkoord. Samen met 78 sportverenigingen, lokale organisaties, zorgaanbieders en scholen uit Horst aan de Maas zette voorzitter Marieke van Asten haar handtekening onder het akkoord. Hiermee is SV Oxalis officieel supporter van het Horster Sportakkoord en steunt zij de drie thema’s die gezamenlijk zijn opgesteld.

Het Horster Sportakkoord is voor én door de verenigingen, organisaties en inwoners van Horst aan de Maas. Samen hebben ze dromen en ambities verzameld. Deze zijn vertaald naar concrete plannen en acties voor de komende drie jaar om ervoor te zorgen dat alle inwoners van de gemeente Horst aan de Maas kunnen sporten, bewegen en meedoen.

De thema’s:
– Actief aan de Maas
– Meedoen aan de Maas
– Verenigen aan de Maas

Met het Horster Sportakkoord willen de partijen ervoor zorgen dat sport en bewegen voor iedereen in Horst aan de Maas toegankelijk is en dat iedereen er plezier aan kan beleven. Zo krijgen kinderen en jongeren de mogelijkheid om te leren hoe ze zich sportief en gezond kunnen ontwikkelen. Daarnaast stelt het akkoord om sport en bewegen te verbinden met bijvoorbeeld senioren, mensen met een beperking, arbeidsmigranten en gezinnen in armoede. Ook worden alle vormen van samenwerking gestimuleerd waarbij aandacht is voor samenwerking in de dorpen en kernen.

Het eerste exemplaar van het Sportakkoord werd donderdagavond door sportwethouder
Han Geurts uitgereikt. Zie voor de inhoud van het Sportakkoord: https://bit.ly/2Lbv5zc

Voor meer info zie: https://bit.ly/2q5DIUy en  www.sportaandemaas.nl/horstersportakkoord/