Corona Coördinatoren gezocht bij start trainingen

SV Oxalis Algemeen Nieuws

De regering heeft vorige week bekendgemaakt dat sporten voor kinderen weer (binnen gestelde kaders) toegestaan wordt. Bij SV Oxalis hebben we, samen met de Gemeente Horst aan de Maas en een vertegenwoordiging van andere sportverenigingen, besproken hoe we het korfballen voor onze jeugdleden weer mogelijk kunnen maken. Vanuit dit overleg zijn uniforme richtlijnen opgesteld die zullen gelden voor alle buitensportverenigingen in de gemeente Horst aan de Maas. Binnen deze richtlijnen is er ruimte voor invulling per sporttak en sportvereniging.

We zijn blij dat we voor de jeugdleden weer trainingen kunnen aanbieden. Dit alles vergt een hele organisatie van ons als vereniging.
Momenteel wordt er onder onze kaderleden geïnventariseerd wie er weer trainingen wil en kan verzorgen.

De jeugd tot en met 18 jaar mag weer gaan sporten onder bepaalde voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat er tijdens de training één of meerdere CoCo’s (Corona Coördinatoren) aanwezig zijn. Wij zoeken hiervoor vrijwilligers. Een Coco is een nieuwe tijdelijke rol binnen de vereniging.

Belangrijkste taken zijn:

  • Vlotte en veilige afwikkeling van het betreden en verlaten van het sportpark door onze jeugd;
  • Op een positieve manier de strenge regels handhaven;
  • Ondersteunen van de trainers in het bewaken van het protocol tijdens de training;
  • Aanspreekpunt voor de locatie en voor de gemeente ten tijde van de trainingen;
  • Een Corona Coördinator zal herkenbaar aanwezig zijn (bijv. met hesje).

Hopelijk melden zich voldoende mensen aan zodat er een rooster gemaakt kan worden en de jeugd kan starten met sporten. Voor opgave (liefst vóór 30 april zodat we een goede planning kunnen maken) mail je naar info@svoxalis.nl

Voor vragen kun je terecht bij:
Marieke van Asten – voorzitter – 0629534340
Chantal van den Homberg – secretariaat – 0651294103

Sportieve groet,
Bestuur SV Oxalis