Jubilarissen en Lid van Verdienste

SV Oxalis Algemeen Nieuws

27 oktober vond de Algemene Ledenvergadering plaats, online via MS Teams.
Liesbeth de Koning en Renske Claessens, beide 15 jaar lid, werden gehuldigd als jubilaris.
Yvonne Swinkels, aftredend bestuurslid, werd benoemd tot Lid van Verdienste voor haar jarenlange inzet als bestuurslid en penningmeester.

Liesbeth de Koning

Renske Claessens

Yvonne Swinkels