Gemeenteraad stemt in met verhuizing Oxalis naar Hegelsom

svoxalis Algemeen Nieuws

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met permanente huisvesting van SV Oxalis op sportpark Wienes in Hegelsom. De gemeente investeert 400.000 euro voor de aanleg van een kunstgrasveld er vier extra kleedlokalen.

Al bij de start van de fusievereniging in juli 2014 was er sprake van dat Oxalis gehuisvest zou worden in Hegelsom. Maar omdat bij Wienes niet voldoende kleedlokalen waren, werd de afgelopen jaren uitgeweken naar sportpark Ter Horst in Horst.
De verhuizing van Oxalis past in het toekomstplan dat Hegelsom gemaakt heeft. Een van de actiepunten daarin is het optimaliseren van het gebruik van sportpark Wienes door toevoeging van nieuwe activiteiten. Op Sportpark Wienes kan een multifunctionele accommodatie gerealiseerd worden die door meerdere verenigingen en/of scholen gebruikt kan worden, concentratie/clustering van voorzieningen is mogelijk met de partners. Momenteel maken zo’n 450 leden actief gebruik van Wienes om te voetballen, jeu de boulen en beugelen. Met de komst van SV Oxalis komen er 180 leden bij. Ook het Citaverde College heeft interesse om met haar leerlingen gebruik te maken van het kunstgrasveld in Hegelsom. Daarnaast ziet SV Oxalis op Sportpark Wienes groeimogelijkheden, ook in nieuwe korfbalvormen en uitbreiding van het sportaanbod door samenwerking met de partners.

De uitbreiding van Wienes moet voor de start van de 2e helft van het veldseizoen (begin 2018) gereed zijn.
De komende periode gaat gebruikt worden om de bouwplannen verder uit te werken met de partners op sportpark Wienes.