Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat bestaat uit:
• Vacant = wedstrijdsecretariaat senioren en jeugd, midweek en recreanten
tel. 06-51294103 / info@svoxalis.nl

Het wedstrijdsecretariaat heeft o.a. als taak:
• contactpersoon bij het verplaatsen en afgelasten van veld- en zaalwedstrijden

Het wedstrijdsecretariaat houdt nauw contact met het bestuurslid Facilitaire Zaken (Annemie Cleven, accommodatie@svoxalis.nl en/of tel. 06-48180918) voor o.a. de indeling van de accommodatie, de velden en kleedkamerbezetting.

Verplaatsen van wedstrijden
Verplaatsen van wedstrijden gebeurt in overleg met het wedstrijdsecretariaat én met het bestuurslid Facilitaire Zaken (Annemie Cleven), waarbij de coach een voorsteldatum en -tijd noemt waarop de wedstrijd wel gespeeld kan worden.
Het team dat een wedstrijd wil verplaatsen neemt contact op met het wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdsecretariaat stemt de voorgestelde datum en tijd af met het bestuurslid Facilitaire Zaken, die de accommodatie- en kleedkamerbezetting regelt.
Het wedstrijdsecretariaat stemt de voorgestelde datum en tijd af met de tegenstander en regelt daarna de communicatie met het KNKV. Het wedstrijdsecretariaat zal bij verplaatsing ook de ingedeelde scheidsrechter op de hoogte stellen.

Het afgelasten van wedstrijden veld
Afgelasten van wedstrijden veldcompetitie is afhankelijk van de weersomstandigheden en conditie van het veld. Ons kunstgrasveld is onder bijna alle weersomstandigheden bespeelbaar, dus afgelasting zal niet snel voorkomen. Mocht het veld toch in te slechte staat zijn, zal afgelasting altijd gaan in overleg met het bestuurslid Facilitaire Zaken (Annemie Cleven) die daarna de teams, de ingedeelde scheidsrechters en het wedstrijdsecretariaat informeert. Het wedstrijdsecretariaat regelt de communicatie met het KNKV.
Indien het veld goed is, maar de weersomstandigheden zo slecht dat er niet gespeeld kan worden, kan i.o.m. het bestuurslid Facilitaire Zaken (Annemie Cleven) de wedstrijd afgelast worden. De tegenpartij en scheidsrechter zullen door het wedstrijdsecretariaat ingelicht worden. Dit moet minimaal 1 1/2 uur voor aanvang van de wedstrijd. De coach(es) licht(en) ook het eigen team in. De wedstrijdsecretaresse communiceert met KNKV.
Indien de tegenpartij de wedstrijd afgelast nemen zij contact op met het wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdsecretariaat geeft dit door aan de coach van het betreffende team. De coach regelt de communicatie binnen het team.

Het afgelasten van wedstrijden zaal
Afgelasten van wedstrijden zaalcompetitie komt alleen voor indien de weersomstandigheden slecht zijn door gladheid/sneeuw en het niet verantwoord is de weg op te gaan. Er wordt ook altijd gelet op het advies van het KNMI. Afgelasten van wedstrijden wegens weersomstandigheden gebeurt in overleg met het bestuurslid Facilitaire Zaken (Annemie Cleven).
Het wedstrijdsecretariaat sluit daarna alles kort met de tegenstanders, de scheidsrechter en betreffende coach(es) van het eigen team. De coach(es) licht(en) het team in.